Centar za reproduktivno zdravlje

Rukovoditelj: prim.mr.sc. Vlasta Hiršl-Hećej, dr.med.

Centar za reproduktivno zdravlje je specifična djelatnost Klinike za dječje bolesti Zagreb koja integrira medicinski i preventivni, zdravstveno-odgojni rad na području spolnog i  reproduktivnog zdravlja djece i adolescenata. Centar osim svoje osnovne medicinske djelatnosti, dječje i adolescentne ginekologije i dječje i adolescentne dermatologije i venerologije, provodi i preventivne, zdravstveno-edukativne programe za adolescente, te edukaciju stručnjaka, uz kreiranje i izdavanje zdravstveno-odgojnih i didaktičkih publikacija iz područja reproduktivnog zdravlja. Centar provodi i epidemiološka, stručno-znanstvena istraživanja spolnog i reproduktivnog zdravlja adolescenata.

Ustroj Centra

Odjel za dječju i adolescentnu ginekologiju s dermatovenerologijom

Odjel za epidemiologiju, zdravstveni odgoj i edukaciju

 

Djelatnosti Centra su:

Zaštita reproduktivnog zdravlja djece i mladeži

Dječja i adolescentna ginekologija

Dječja i adolescentna dermatologija i venerologija

Zdravstveni odgoj i edukacija

Preventivni, zdravstveno-edukativni programi

Izdavanje zdravstveno-odgojnih i didaktičkih publikacija

Epidemiološka, stručna i znanstvena istraživanja

Nastavna djelatnost, medicinske škole, medicinski fakultet

Zdravstveni problemi mladih vezani uz odrastanje, spolnost i reproduktivno zdravlje svojom dimenzijom i posljedicama postaju ozbiljni javno-zdravstveni problemi adolescentne populacije. To su spolno prenosive bolesti, HIV/AIDS, neplanirane trudnoće, porodi / pobačaji u adolescenciji, nekorištenje kontracepcije/prezervativa, rizično spolno ponašanje, ovisnosti, alkohol, pušenje. Nastaju kao rezultat rizičnog ponašanja, karakterističnog za adolescentnu dob, pa su uz medicinsku djelatnost i zdravstvene mjere, dijagnostiku i liječenje, potrebni i preventivni programi, zdravstveni odgoj i edukacija adolescenata, ali i stručnjaka.

 

Medicinska djelatnost:

Dječja i adolescentna ginekologija, Dječja i adolescentna dermatologija i venerologija.

Dva ginekološka tima provode djelatnosti dječje i adolescentne ginekologije, od novorođenačke do adolescentne dobi. Provodimo dijagnostiku i liječenje upalnih i funkcionalnih bolesti genitalnog i reproduktivnog trakta, djelatnost planiranja obitelji i primjene kontracepcije, ekspertizu spolnog zlostavljanja i silovanja, te nadzor trudnoće:

 

Ginekološka obrada i terapija specifične kazuistike dječje dobi

Dijagnostika i liječenje upalnih bolesti genitalnog trakta

Dijagnostika i liječenje poremećaja menstruacijskog ciklusa

Dijagnostika i liječenje hormonskih poremećaja

Dijagnostika i liječenje tumorskih tvorbi genitalnog trakta

Dijagnostika i liječenje anomalija genitalnog trakta

Utvrđivanje i praćenje trudnoće, priprema za porod

Dijagnostika i liječenje spolno prenosivih bolesti

Cijepljenje protiv Humanog papilloma virusa (HPV)

Dijagnostika i liječenje cervikalnih neoplazija s citodijagnostikom

Planiranje obitelji i kontracepcija

Ekspertiza seksualnog zlostavljanja djece i adolescentica

UZV dijagnostika, color doppler, kolposkopija

 

U dijagnostici, provodimo UZV ginekološku dijagnostiku s color dopplerom, te osim rutinskog ginekološkog pregleda i Papa testa, radi se kolposkopija, dijagnostika klamidije trahomatis, HPV-a i ostalih spolno prenosivih bolesti, hormonska obrada, te kolposkopija pri dijagnostici i liječenju promjena vrata maternice.

Provodi se savjetovanje o planiranju obitelji i kontracepciji, adolescentnoj trudnoći i ishodima, poremećajima menstruacijskog ciklusa, spolno prenosivim bolestima.

Provodimo ambulantno i bolničko liječenje poremećaja menstruacijskog ciklusa, hormonskih poremećaja, upalnih bolesti genitourinarnog trakta, spolno prenosivih bolesti, upalnih i ostalih promjena vrata maternice, zdjelične upalne bolesti, (operativno) liječenje cista i tumora, (operativno) liječenje prirođenih anomalija.

 

Jedan dermatovenerološki tim provodi djelatnosti dječje i adolescentne dermatologije i venerologije. Dermatovenerološka djelatnost dječje i adolescentne dobi provodi dijagnostiku i liječenje bolesti kože, kožnih adneksa i vidljivih sluznica u djece i adolescenata do 19 godina:

 

Dijagnostika i liječenje bolesti kože, kožnih adneksa i vidljivih sluznica

Dijagnostika infektivnih bolesti kože

Dijagnostika i liječenje alergijskih bolesti kože, medikamentoznih egzantema

Dijagnostika i liječenje imunoloških bolesti kože

Dijagnostika i liječenje nasljednih bolesti kože

Dijagnostika i liječenje tumora kože

Dijagnostika i liječenje pigmentnih promjena kože

Dijagnostika i liječenje spolno prenosivih bolesti te bolesti vanjskog genitala uz citološku, bakteriološku, mikološku i virusološku obradu

 

U dijagnostici, osim rutinskih dermatoloških i veneroloških pregleda, provodi se epikutano testiranje na standardnu seriju alergena, atopy patch test na nutritivne alergene, biopsija kožnih promjena za histopatološku i imunološku dijagnostiku, nativna obrada mikoloških preparata, Wood lampa, Tzanck test, dermatoskopski pregled nevusa itd.

U suradnji sa stručnjacima ostalih specijalnosti Klinike liječenje bolesti kože, kožnih adneksa dječje i adolescentne dobi, alergijskih bolesti kože, imunoloških bolesti kože, nasljednih bolesti kože (bulozne epidermolize), tumora kože. Osobita pažnja se posvećuje dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti adolescenata uz cjelovitu bakteriološku, virusološku, parazitološku i mikološku obradu. Od malih dermatoloških zahvata radi se: ekskohleacija kožnih tumora, bradavica, ekspresija komedona, elektrokoagulacija, krioterapija, probatorna ekscizija promjena na koži.

Provodi se savjetovanje o spolno prenosivim bolestima, njezi atopijske kože, prevenciji pelenskog dermatitisa, prevenciji malignog melanoma, njezi zdrave novorođenačke, dojenačke i dječje kože.

Zdravstveni odgoj i edukacija

Osim osnovne medicinske djelatnosti Centar za reproduktivno zdravlje provodi i zdravstveno-edukativne programe za adolescente i stručnjake u prevenciji zdravstvenih problema vezanih uz reproduktivno zdravlje, spolno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a, neplaniranih trudnoća i pobačaja, te ostalih problema adolescenata vezanih uz rizično ponašanje.

Zdravstveni odgoj i edukacija adolescenata, učenika osnovnih i srednjih škola, provodi se u prostorima Centra, školama i drugim ustanovama, u obliku predavanja, tematskih tečajeva, radionica, zdravstveno-odgojnih tribina, metodom edukacije vršnjaka (mladi za mlade).

Zdravstvenu edukaciju stručnjaka iz zdravstva, prosvjete, socijalnog rada (liječnika, medicinskih sestara, učitelja, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika), provodimo kroz seminare, radionice i stručne skupove.

 

Sadržaji zdravstveno-odgojnog rada:

- Reproduktivno zdravlje

- Menstruacijski ciklus i higijena

- Spolno prenosive bolesti

- HIV infekcija/AIDS

- Kontracepcija / planiranje obitelji

- Rizična ponašanja

- Komunikacija, odnosi među spolovima, odgovorno ponašanje

- Socijalne i osobne vještine

Zdravstveno-odgojne i didaktičke publikacije

Važna djelatnost Centra je  kreiranje i publiciranje  zdravstveno-odgojnih i didaktičkih materijala s područja reproduktivnog i spolnog zdravlja namijenjenih adolescentima, ali i stručnjacima. Tiskali smo više od 20 publikacija - knjiga, brošura, didaktičkih priručnika, video kazeta, plakata, letaka i pamtilica, koje distribuiramo školama, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama koje skrbe za mlade kako bi se potaknuo zdravstveni odgoj adolescenata o reproduktivnom zdravlju.

Preventivni, zdravstveno-edukativni programi

Centar provodi i posebne preventivne, zdravstveno-edukativne programe promicanja reproduktivnog zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a i neplaniranih trudnoća u adolescenata. Važnost prevencije u zaštiti reproduktivnog zdravlja adolescenata prepoznata je u našem zdravstvenom sustavu, pa se naši kontinuirani preventivni programi unapređivanja reproduktivnog zdravlja, prevencije spolno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a, neplaniranih trudnoća i pobačaja ugovoreni i financirani od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

"Zdravstveni odgoj mladeži u zaštiti reproduktivnog i općeg zdravlja"

je posebni preventivni program od interesa za Republiku Hrvatsku ugovoren i financiran od HZZO koji se provodi kontinuirano od 2003. godine.

"Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente MEMOAIDS-II",

zdravstveno-edukativni program u prevenciji HIV/AIDS-a u srednjim školama Hrvatske, namijenjen učenicima II. razreda srednjih škola, provodio se u okviru projekta „Unapređenje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“ Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske iz donacijskih sredstava međunarodne fondacije Globalni Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, u razdoblju 2003. do 2006. godine.

Program "Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente MEMOAIDS-II" Centra za reproduktivno zdravlje se nastavlja, te se od 2007. godine provodi svake godine, kontinuirano, sukladno Nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2005. do 2010. godine i prema preporukama Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a Vlade Republike Hrvatske.

 

Istraživanja i praćenja

Centar provodi i stručno-znanstvena i epidemiološka istraživanja zdravstvenih problema adolescenata i spolnog ponašanja ove rizične populacije (proširenost spolno prenosivih bolesti, rizično spolno ponašanje, primjena kontracepcije, znanje i stavovi adolescenata o problemima reproduktivnog zdravlja), a služe nam kao osnova za naše zdravstveno-edukativne programe u prevenciji glavnih problema reproduktivnog zdravlja adolescenata, neplaniranih trudnoća i pobačaja, spopno prenosivih bolesti, HIV/AIDS-a, u adolesacentnoj populaciji.

Uz timski rad stručnjaka, liječnika spec. epidemiologije, ginekologije i opstetricije, dermatovenerologije, prof. pedagogije, višeg zdravstvenog statističara, educiranih medicinskih sestara i sve navedene djelatnosti, Centar za reproduktivno zdravlje kompletno pokriva problem reproduktivnog zdravlja djece i adolescenata i zbrinjava ovu specifičnu populaciju.

 

OSNOVNI PODACI O USTROJBENOJ JEDINICI

 

Rukovoditelj: prim.mr.sc. Vlasta Hiršl-Hećej, dr. med., spec. epidemiologije

Ustroj:

 

CENTAR ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE u svom sastavu ima:

 

A) Služba za dječju i adolescentnu ginekologiju i dermatovenerologiju

 

a) 2 Ambulante za dječju i adolescentnu ginekologiju

radno vrijeme: ponedjeljak – četvrtak od 8.00 do 20.00 sati

petak od 8.00 do 16.00 sati

 

b) 1 Ambulanta za dječju i adolescentnu dermatovenerologiju

radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda od 12.00 do 20.00 sati

utorak, četvrtak, petak od 8.00 do 16.00 sati

(radno vrijeme za naručene pacijente od 8.30 do 19.00 sati,  naručivanje na tel: 01 4600 251 odnosno 01 4600 253)

 

B) Služba za epidemiologiju, zdravstveni odgoj i edukaciju

radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8.00 – 16.00 sati

 

Djelatnici:

A) Služba za dječju i adolescentnu ginekologiju i dermatovenerologiju

mr.sc.dr. Nives Šikanić-Dugić, spec. ginekologije

dr. Mislav Luka Domljan, spec. ginekologije

dr. Nives Pustišek, spec. dermatovenerologije

Nada Kličković, medicinska sestra, SSS

Sanja Jelaska, medicinska sestra, SSS

Ljerka Škofač, medicinska sestra-primalja, SSS

 

B) Služba za epidemiologiju, zdravstveni odgoj i edukaciju

prim.mr.sc.dr. Vlasta Hiršl-Hećej, spec. epidemiologije

mr.sc. Jasmina Dobravc Poljak, prof. pedagogije

Ana Žunić, viši statističar, VŠS

Kontakt

Adresa:
Klaićeva 16
10000 Zagreb
Tel: 01/4600-111

Centralna jedinica za naručivanje pacijenata:
Tel/fax: 01/4600-161
e-mail: kdb.narudzbe@kdb.hr
Radno vrijeme šaltera: 8.00-16.00h